Tag Archives: รักษาโควิด

กทม รับยาฟ้าทะลายโจรได้ที่ อสส.69 แห่ง

ยาฟ้าทะลายโจร

รับ ยาฟ้าทะลายโจร ในเขต กทม ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) ในพื้นที่ กทม. หากต้องการรับยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ติดต่อขอรับได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 69 ชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป การรับประทาน ยาฟ้าทะลายโจร แบ่งรับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน  (ไม่ใช้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงจากยา) ดาวโหลดรายชื่อ อสส. ชุมชนในพื้นที่ กทม ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/195 ***กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ สปสช. โดยการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 1 ได้ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 40,000 ชุด ให้กับศูนย์ อสส. 69

Home Isolation ระบบรักษา โควิด-19 ที่บ้าน

Home Isolation

Home Isolation รักษา โควิด-19 ที่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ยังไม่สามารถที่จะควบคุมการระบาดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และมีแนวโน้มว่า เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าโรคนี้ต่อไป และต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ แม้ว่าโควิด-19 ได้กลายพันธุ์ไปแล้วหลายครั้งตั้งแค่ สายพันธุ์ อัลฟ่า จนมาถึง สายพันธ์โอมิครอน ปัจจุบันที่กำลังแพร่ระบาดได้อย่างด้วยเร็ว ประชาชนสามารถติดเชื้อโอมิครอนได้ง่าย ทำให้แต่ละวันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อนับหมื่นคนต่อวัน (ข้อมูลเดือน มีนาคม 2565) จากสถานะการดังการทำให้ สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีอัตราการใช้บริการเต็มอัตาแทบจะทุกพื้นที่ หรือพูดง่ายๆว่า โรงพยาบาลเตียงเต็มทุกโรงพยาบาล การเข้ารับการรักษาไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดได้ จึงเกิดระบบแนวคิดการแบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อตามอาการ เป็นกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นสีตามอาการดังนี้ ทั้งนี้แนวคิดเรื่องการรักษาตัวเองที่บ้าน หรือ โฮม ไอโซเลชั่น นี้ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายเพื่อ ลดความแออัด ของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาล เพื่อให้มีจำนวนบุคลากร และจำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือมีภาวะเสี่ยงสูง ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันท่วงที ระบบ โฮม ไอโซเลชั่น Home Isolation (HI) คือระบบการดูแลรักษาโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว