ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี ถนนสมภารคง เส้นทางอิ่มบุญยอดนิยม

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระ เที่ยววัดสุพรรณบุรี วัดในสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สามารถสืบค้นได้ มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาตร์ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงมีจดหมายเหตุต่างๆได้บันทึกเรื่องราวของเมืองสุพรรณบุรีไว้มากมายพอสมควร แม้ในด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทย อาจจะไม่สำคัญเท่ากับเมืองอยุทธยา แต่สุพรรณบุรีก็เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรื่อง ซ้ำยังเคยเป็นราชธานีเก่าก่อนสมัยอยุธยา ที่กล่าวมาดังนี้เพราะจะเห็นได้ว่า วัดโดยทั่วไปในเมืองสุพรรณบุรี จะมีการพบพระพุทธเก่าอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเส้นถนนสมภารคงที่เราจะพาท่านไปเที่ยวไหว้พระในครั้งนี้

วัดในสุพรรณบุรี

การมีวัดตั้งขึ้นอยู่มากมาย ติดๆกันใกล้ๆ ในสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา ความมีศรัทธาของคนสมัยเก่าก่อน ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่จะสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชา ไม่ว่าวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ หรือจากชาวบ้านธรรมดา ต่างก็ล้วนมีความศรัทธาน่าเลื่อมใสไม่ยิ่งหย่นน้อยกว่ากัน จะมีต่างกันบ้างก็เรื่องความวิจิตรงดงาม ช่างหลวงช่างสามัญ แต่ทุกสิ่งก็ล้วนมีคุณค่าทั้งด้านศิลปะ ในแต่ละ ยุคสมัย ล้วนสร้างเพื่อสืบทอดศาสนาเป็นพุทธบูชา มีแรงศรัทธาเป็นที่ตั้ง น่าเลื่อมใส เหมาะแก่การเคารพกราบไหว้ทุกกาลฯ

ถนนสมถารคง

ถนนสมภารคงตั้งชื่อตามตัวละครในวรรณชื่อดัง ขุนช้างขุนแผน เช่นเดียวกับ ถนนเส้นอื่นๆ ในตัวเมืองสุพรรณบุรี ก็ใช้ชื่อตัวละครในวรรณคดีมาตั้งชื่อถนน เช่นถนนเณรแก้ว ถนนนางพิมถนนพระพันวษาถนนขุนไกร ถนนม้าสีหมอก ถนนหมื่นหาญ ถนนขุนแผน ถนนขุนช้าง ถนนหลวงทรงพล ถนนพลายชุมพล เป็นต้น สันนิฐานว่าเหตุที่ใช้ถนนว่าสมภารคง เพราะว่าเป็นถนนเส้นทางผ่านหน้าวัดแค ในวรรคดีนั้นเอง อีกทั้งเป็นเขตชุมชนที่มีวัดตลอดเส้นทาง จำนวน 9 วัด จึงใช้ชื่อตัวละครพระ (สมภารคง) มาตั้งเป็นชื่อถนนที่เราจะพาเที่ยวไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี นั่นเอง

รายชื่อวัดบน ถนนสมถารคง

 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 • วัดแค
 • วัดสารภี
 • วัดพระลอย
 • วัดหน่อพุทธางกูร
 • วัดพระนอน
 • วัดพระพิหารแดงนอน
 • วัดชีสุขเกษม
 • วัดสว่างอารมณ์เที่ยวไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นอีก 1 วัดที่เก่าของเมืองสุพรรณและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการพระเครื่อง เพราะเป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณ 1 ในชุดเบญจภาคีพระเครื่องเนื้อผง

 • เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้พระผงสุพรรณ ในวิหาร เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
 • เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม : 1 ชม
 • มีมัคคุเทศน์น้อย ค่อยพานำไปกราบไหว้ พระพุทธรูปยังจุดต่างๆของวัด
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศล ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมาคนเดียวก็ได้เช่นกัน
 • หน้าวัดมีร้านอาหาร  ร้านก๋วยเตี๋ยว

วัดแค สุพรรณบุรี

วัดแค สุพรรณบุรี เป็นที่ 2 ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัดยอดนิยมของเมืองสุพรรณ อีกทั้งยังมีชื่อวัดปรากฎทั้งในวรรณคดีคุ้นช้างขุนแผน เที่ยวสุพรรณคราใด อย่าลืมมากราบไหว้ หลวงพ่อคง วัดแค สุพรรณบุรี ชื่อเสียงบารมีหลวงพ่อคงเป็นที่เลื่องลือ ขอโชคขอลาภ ต่อบุญ ต่อเงิน ต่อทอง ได้โชคได้ลาภกันมานัดต่อนัก

 • เปิดบริการ : 07.00 น – 18.00 น.
 • เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม : 1 ชม
 • ค่าใช้จ่ายที่ใช้ : ทำบุญตามศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ : กิจกรรมครอบครัว และท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
 • มีที่จอดรถ : มีที่จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ รองรับได้จำนวนมาก
 • อาหาร เครื่องดื่ม : มีร้านอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณวัด
 • ตลาดชุมชน เสา-อาทิตย์
 • ห้องน้ำ : มีห้องน้ำให้บริการ
ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี วัดแค สุพรรณบุรี เที่ยวสุพรรณ gettythailandวัดสารภี สุพรรณบุรี

วัดที่ 3 วัดสารภี หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมุณีศรีมงคล พระพุทธรูปเก่าอายุกว่า 100 ปี ประดิษฐานในโบสถ์มหาอุตต์ วัดสารภี เป็นศิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้นักแล นอกจากจะมีหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพกราบไหว้ เป็นพระประธานของวัดสารภี แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่เป็นที่นิยมมากราบไหว้บูชาอื่นอีกเช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ท้าวเวสสุวรรณ พระสีวลีปางธุดงค์ เป็นต้น

 • เปิดบริการ : 07.00 น – 18.00 น.
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศล ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมาคนเดียว
 • ห้องน้ำ : มีห้องน้ำให้บริการ
วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

พระลอย คือพระนาคปรกเนื้อทรายขาว คาดว่ามีอายุราว 800 ปี พุทธลักษณะเป็นศิลปะแบบบายน พ.ศ.1720-พ.ศ. 1780 ซึ่งอยู่ในช่วงอาณาจักรลพบุรีเรืองอำนาจ 

 • เปิดบริการ : 07.00 น – 18.00 น.
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศล ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมากับคนรู้ใจก็ได้เช่นกัน
 • เยี่ยมชมตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
 • ทำทานให้อาหาร ปลา – เต่า
 • ชมประติมากรรมตามเรื่องพระเวสสันดรชาดก
ปลาสวาย อุทยานมัจฉา วัดพระลอย สุพรรณบุรี gettythailand

วัดหน่อพุทธางกูร สุพรรณบุรี

กราบพระสิงหสานชนะมาร ชมพระอุโบสถเก่าของวัดหน่อพุทธางกูร สันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนปลาย เนื่องจากมีลักษณะฐานแอ่นโค้งแบบเรือสำเภาตามแบบนิยมในสมัยอยุทธยา แล้วยังมีภาพจิรกรรมภาพผนังเขียนโดยช่างเขียนเดียวกับวัดสุทัศน์ กรุงเทพ

 • วัดหน่อพุทธางกูร ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ห้ามปิดทองหลวงพ่อพระสิงห์สานชนะมาร
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่างๆ ตามกำลังศรัทธา ตู้บริจาคเป็นตู้เซฟอย่างดี
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมากับคนรู้ใจก็ได้เช่นกัน
 • เยี่ยมชมโบสเก่าสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนปลาย
 • ชมภาพจิตรกรรมทศชาติ เก่าแก่ สมัยรัชกาลที่ 3
 • ให้อาหารปลาในสระวัดพระนอน สุพรรณบุรี

วัดพระนอน ตั้งอยู่ใน ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ติดแม่น้ำท่าจีน วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดเท่าคนจริงอยู่ในลักษณะนอนหงาย ซึ่งได้ถูกขุดค้นพบในบริเวณวัดพระนอนนี้ และมีลักษณะคล้ายพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

 • วัดพระนอน ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่าง ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ
 • ให้อาหารปลา อุทยานมัจฉาแห่งชาติ
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน เที่ยว สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด gettythailand

วัดพิหารแดง สุพรรณบุรี

วัดพิหารแดง  ต.พิหารแดง เป็นวัดลำดับที่ 7 ตามเส้นทางมหามงคลไหว้พระ 9 วัดโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะโดยพระเพทราชา กษัตริย์อยุทธยา ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง ภายในวัดพิหารแดงมีพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 700 ปี สร้างในสมัยอู่ทองตอนปลาย นามว่าพระพุทธทศพลญาณมหามุนี

 • วัดพิหารแดง ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่าง ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ
พระทศพลญาณมหามุนี วัดพิหารแดง เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เที่ยวัดสุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม สุพรรณบุรี

เที่ยววัดแม่ชีสุขเกษม กราบขอพรแม่ชี ระลึกถึงศรัทธาแรงกล้า อนุโมทนาบุญสร้างวัด ตามตำนานเล่ากันว่าเป็น ผู้มีจิตศรัทธาต้องการจะสร้างวัดเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงแกะสลักรูปปั้นของตนจากไม้จันทร์ลงลอยในแม่น้ำท่าจีน ถ้ารูปแกะสลักไปติดที่ใดก็จะสร้างวัดที่นั้น

 • วัดชีสุขเกษม ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่าง ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ
 • มีลานจอดรถให้บริการผู้มีจิตศรัทธากว้างขวาง
รูปปั้นแม่ชี วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรีวัดสว่างอารมณ์ สุพรรณบุรี

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เลื่องชื่อรู้จักกันทั่วไปเพราะบารมีของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง “หลวงพ่อหลี” อดีตเจ้าอาวาส ท่านได้ละสังขารไปนานแล้ว เป็นพระอริยสงฆ์ มีจริยวัตรอันงาม เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งในสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วประเทศ ว่ากันว่า “หลวงพ่อหลี” นั้น เป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์ กล่าวสิ่งใดมักจะเป็นจริงตามนั้น

 • วัดสว่างอารมณ์ ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่าง ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ
 • มีลานจอดรถให้บริการผู้มีจิตศรัทธากว้างขวาง
 • มีอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการ แก่ผู้มาเยือน
หลวงพ่อหลี วัดสว่างอารมณ์

บริการเหมา รถตู้นำเที่ยว แบบหมู่คณะ เที่ยวไหว้พระเมืองสุพรรณ ทริป 1 วัน

 1. ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เส้นทางถนนสมภารคง
 2. ไหว้พระใหญ่เมืองสุพรรณ 3 วัดดัง  เที่ยวตลาดสามชุก
 3. ไหว้พระวัดเกจิดัง 3 วัดเมืองสุพรรณ เที่ยวตลาดสามชุก
 4. เที่ยววัดป่า ตลาดสามชุก บึงฉวาก

เริ่มต้นขั้นต่ำท่านละ 400 บาท จำนวนผู้ร่วมทริปสูงสุด 10 คน สอบถามเพิ่มเติม 099 204 2940 ในเวลา  08.00-17.00 น

ที่เที่ยวอื่นๆในสุพรรณ

ข้อมูลพื้นฐาน สุพรรณบุรี

ความเป็นมาที่ชื่อว่า สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองโบราณ มีการสันนิฐานว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ “พันธุมบุรี”

ต่อมาพระเจ้ากาแต ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า”เมืองสองพันบุรี”

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา “อู่ทอง” จวบจนสมัย “ขุนหลวงพะงั่ว” เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้น เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

หน้าองค์ดอนเจดีย์ 6 โมงเช้า สุพรรณบุรี เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand
บรรยากาสหน้าองค์อนุสรย์ดอนเจดีย์ ยามเช้า ประมาณ 06.00 น.