สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันยังคงวิถีชีวิตธรรมชาติ เกษตรกรรม แม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนบ้าง แต่สุพรรณก็ยังคงมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหล มาท่องเที่ยว มาสัมผัส มาศึกษา อยู่เสมอ

เที่ยวสุพรรณ สุพรรณบุรี แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลืองลือพระเครื่อง รุ่งเรื่องเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง นี้คือคำขวัญของจังหวัดสุพรรณ ถ้าแบ่งเป็นแต่ละท่อนๆ ก็จะได้หัวข้อที่เราจะสามารถศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวไปในเมืองสุพรรณได้อย่างไม่รู้จบตามคำขวัญที่ยกมาข้างต้นนั้นเอง

เที่ยวเมืองสุพรรณฯ

  • ทริปท่องเที่ยว
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ที่พัก
  • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ท่องเที่ยว

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่พัก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

วัดบ้านกร่าง ศรีประจันต์

ไหว้พระขอพร

สุพรรณฯ เป็นจังหวัดที่มีวัดค่อนข้างเยอะ ด้วยความเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างเก่าแก่นับตั้งแต่ยุดทวารวดี จึงมีวัดเก่าอยู่มาก ผู้มีความเลื่อมใสศรัทราจึงมักเดินทางมาสุพรรณเพื่อไหว้พระให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

วัดในสุพรรณ

เรียนรู้วิถีชาวนา นาเฮียไช้ เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน

แม้สังคมและเทคโนโลจีจะเปลี่ยนไป สุพรรณฯ ก็ยังคงมีความเป็นเมืองเกษตร มีการนำความรู้สมัยใหม่มาใช้ แต่ก็ยังมีการอนุรักษ์พื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ในรู้แบบต่างๆ หลายสถานที่ เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้

สถานที่ทองเที่ยววิถีชาวบ้าน

อนุสรณ์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ศึกษาประวัติศาสตร์

พื้นที่จังหวัดสุพรรณฯ เป็นเมืองเก่าแก่ในอาณาจักรโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดี มาจนถึงสมัยอยุทยธยา มีการขุดค้นพบโบราณสถานโบราณวัตุถุจำนวนมาก และจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณสถานที่ อ.อู่ทอง

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติอู่ทอง

วัดบ้านกร่าง ศรีประจันต์

ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ที่อำเภอด่านช้างก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถมาท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ได้ เช่นการตกปลา การแคมป์ปิ้ง มีทั้งภูเขา น้ำตก ทะเลสาบ บางฤดูกาลยังสัมผัสความหนาวเย็นได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล

สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

วัดบ้านกร่าง ศรีประจันต์

ชิม ช็อป ใช้ เช็คอิน

สุพรรณฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว ชิม ช็อป ใช้ เช็คอินมากมาย ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บรรยากาสดีๆมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆมากมายให้ลูกค้าเลือกเก็บภาพและเช็คอินไว้อวดเพื่อน อวดความสุขลงสื่อสังคมออนไลน์

สถานที่ทองเที่ยววิถีชาวบ้าน

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand

การท่องเที่ยวด้านกีฬา

จังหวัด สุพรรณฯ มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวใหญ่ๆหลายรายการ เช่น ปั่นจักรยานเมืองเหน่อ หรือแม้แต่ทีมบอลสุพรรณฯ ที่ดึงดูดแฟนบอลต่างถิ่นให้มาเที่ยวสุพรรณได้

สุพรรณ สุพรรณ เอฟซี

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาที่ชื่อว่า เมืองสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองโบราณ มีการสันนิฐานว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ “พันธุมบุรี”

ต่อมาพระเจ้ากาแต ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า”เมืองสองพันบุรี”

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา “อู่ทอง” จวบจนสมัย “ขุนหลวงพะงั่ว” เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา

สุพรรณฯ ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำ สุพรรณฯ ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้น เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

หน้าองค์ดอนเจดีย์ 6 โมงเช้า สุพรรณบุรี เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand
บรรยากาสหน้าองค์อนุสรย์ดอนเจดีย์ ยามเช้า ประมาณ 06.00 น.

เที่ยวสุพรรณฯ

จังหวัดสุพรรณฯนั้นประกอบไปด้วยอำเภอ 10 อำเภอ ได้แก่

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอบางปลาม้า

3.อำเภอสองพี่น้อง

4.อำเภออู่ทอง

5.อำเภอศรีประจันต์

6.อำเภอสามชุก

7.อำเภอดอนเจดีย์

8.อำเภอเดิมบางนางบวช

9.อำเภอหนองหญ้าไซ

10.อำเภอด่านช้าง

การเดินทางไปในแต่ลำอำเภอนั้นสะดวกสบาย ถือเป็นจังหวัดแรกๆที่มีถนนคอนกรีต 4 ขนาด 4 ช่องทางเชื่อมต่อกันเกือบครบทุกอำเภอ จนได้รับกล่าวขานว่าเป็นจังหวัดที่มีถนนดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการมีถนนเชื่อมต่อกันทั้งในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงทำให้การเดินทางไปมาของผู้คนจึงนับว่าสะดวกสบายทำให้มีการหมุนเวียนทางเศษฐกิจค่อนข้างดี

อาชีพพื้นฐานทั่วไปของชาวสุพรรณฯ คือการทำเกษตรกรรม โดยมากเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว เช่นการทำนา การปลูกไร่อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น การเลี้ยงปศุสัตว์ที่นิยมก็คือ โค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร มีเพียงบางอำเภอ ที่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ตลอดปี ก็มักจะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นการเลี้ยงปลาแรด ปลานิล ปลาทับทิม ในอำเภอด่านช้าง และการเลี้ยงกุ้งในอำบางปลาม้า เป็นต้น

ด้านวัตนธรรมยิ่งมีความหลากหลาย ด้วยการย้ายถิ่นฐานในผู้คนสตั้งแต่ก่อนสมัยอยุทธยา ทำให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรม แม้ในปัจจุบันจะเลื่อนหายบ้างตามการเวลาและสภาพสังคม แต่ก็ยังมีการอนุรักษณ์ประเพณีไว้สืบทอดให้คนรุ่นหลังในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยากและดูด้วยค่าสำหรับคนรุ่นใหม่

หากต้องการสมัผัสกับธรรมชาติ อำเภอด่านช้างก็จะสามารถตอบโจทย์สำหรับคนรักธรรมชาติได้ดี มีทั้งสุดชมวิว ที่พักลานกางเต้นท์ ให้คุณได้มาสัมผัสกับอากาสเย็นช่วงปลายปี และช่วงปีใหม่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล

แต่หากคุณเป็น สายบุญ ชอบเที่ยววัด ชอบทำบุญ มีวัดมากมายในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งวัดเก่าแก่สายประวิตศาสตร์ วัดสายพระเกจิดัง วัดสายกราบไหว้ขอพร ขอโชคขอลาภ คุณสามารถจัดทริปเที่ยววัดในสุพรรณได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวสุพรรณ 1 วัน ไหว้พระ 9 วัดสุพรรณฯ ไหว้พระ 10 อำเภอ ไหว้พระตามรอยพระเกจิดังเมืองสุพรรณฯ เที่ยวสุพรรณฯวันหยุด เป็นต้น

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวัด กราบไหว้พระในเมืองสุพรรณฯ ก็อดไม่ได้จะหยิบยกเรื่องราวตำนาน ของพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญา สายเมืองสุพรรณ มาจั่วหัวเป็นเบื่้องต้นให้ได้รับทราบกัน สำหรับผู้สนใจ

สุพรรณฐ มีพระเกจิอาจารย์ รวมถึงฆราวาส ทราสืบทอดวิชาอาคมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันนับว่าเป็นเวลาหลายร้อยปี มีมากมายหลายท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปุจจุบัน และที่ละสังขารไปแล้ว

พระคณาจารย์เมืองสุพรรณฯทุกๆท่านล้วนแต่ได้รับการสืบทอดกันมา อย่างเช่น ศิษย์กับพระอาจารย์ หรือจะเป็นแบบสหธรรมิกก็มากมาย

พระเกจิอาจารย์เมืองสุพรรณฯ ที่เป็นปฐมาจารย์ หรือเป็น ต้นสายแห่งวิทยาคุณมีทั้งสิ้น  7 ท่าน มักนิยมเรียกกันด้วยคำว่า สาย (คือสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเปรียบดัง สายน้ำ ไม่ขาดตอน) เรียงตามลำดับความเก่าแก่ของสายต่างๆดังนี้

1. สายวัดพร้าว ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงพ่อม่วง นับว่าเป็นสายที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองสุพรรณ
2. สายหลวงวัดน้อย ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงพ่อเนียม หรือมักเรียกกันว่า สายหลวงพ่อเนียม
3. สายวัดเสาธงทอง ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงพ่อเพิ่ม 
4. สายหลวงวัดดอนบุบผาราม ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงปู่อ้น 
5. สายหลวงวัดหัวเขา ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงพ่ออิ่ม 
6. สายวัดป่าเลไลยก์ ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงพ่อสอน 
7. สายวัดลาดตาล ปฐมาจารย์ ต้นตำหรับคือ หลวงปู่โต๊ะ 

พระเกจิอาจารย์แต่ละท่าน ล้วนอบรม สั่งสอน สืบทอดวิชาให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงแลกเปลี่ยนธรรมทั้งหลายสหมิกธรรมของท่าน อย่างมากมาย หากจะนับเป็นช่วงเวลาที่พอสืบค้นได้ก็เป็นช่วง

สมัยกรุงศรีอยุทธยา และ สมัยรัตนโกสินทร์

เมื่อสิ้นพระปฐมอาจารย์ คุณความรู้วิยาคุณต่างๆล้วนได้รับการสืบทอดต่อไป ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ก็ไม่ได้จำเพาะจำกัดอยู่แต่ในเมืองสุพรรณฯ ทำให้ชื่อเสียงของพระอาจารย์ เกจิเมืองสุพรรณ เลื่องลือออกไปอย่างกว้างขวาง นำมาซึ่งตวามเลื่อมใสศรัทรา และชื่อเสียง เมืองสุพรรณฯ ซึ่งจะได้รวบรวมนำมาเสอให้เป็นเรื่องเป็นราวในโอกาสต่อๆไป

ภาพลักษญ์ที่คนทั่วไปมองเห็น ได้ชัดเจนและพูดถึงของเมืองสุพรรณ คือ ถนนหนทางดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความเจริญของ สุพรรณฯ ปัจจุบันน่าจะเกิดจากการได้รับการสนับสนุนในเรื่องการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า นอกจากถนนดี ก็ยังมีสถานศึกษาอย่างมากมาย ในทุกระดับ ครอบคลุมศาสตร์ สาขาวิชามากมายหลายแขนง สถาบันเหล่านี้ ตั้งอยู่ในสุพรรณฯ เช่นกัน

 

กลับหน้าแรก กลับสู่ด้านบน Facebook