วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

วัดสารภี สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด

หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมุณีศรีมงคล พระพุทธรูปเก่าอายุกว่า 100 ปี วัดสารภี ประดิษฐานในโบสถ์มหาอุตต์ เป็นศิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้นักแล

วัดสารภี นอกจากจะมีหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพกราบไหว้ เป็นพระประธานของวัดสารภี แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่เป็นที่นิยมมากราบไหว้บูชาอื่นอีกเช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ท้าวเวสสุวรรณ พระสีวลีปางธุดงค์ เป็นต้น

พระพุทธมุณีศรีมงคล

วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

พระพุทธมุณีศรีมงคล หรือหลวงพ่อใหญ่อายุกว่า 100 ปี ประดิษฐานภายในโบสถ์ เป็นพระประธานแบบปูนปั้น ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว

พระสีวลี ปางธุดงค์

พระสีวลี ปางธุดงค์ ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าโบส์พลวงพ่อใหญ่ ปางธุดงค์ เป็นปางที่ได้รับความนิยมมากในการสร้างรูปหล่อพระสีวลี เพราะเห็นได้บ่อยที่สุด เมื่อใดที่เห็นรูปปั้นพระธุดงค์ สามารถสันนิฐานได้ทันทีว่า นั่นคือรูปปั้นของพระสีวลี

วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

ปางธุดงค์ มีลักษณะเป็นพระยืน ส่วนมากก็อยู่ในท่าก้าวเดิน มือขวาถือไม้เท้ายันพื้น มือซ้ายถือกลด สะพายย่าม และ บาตร โดยสิ่งของแต่ละอย่างล้วนมีความหมายดังนี้

  • ไม้เท้า หมายถึง มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชู
  • กลด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข
  • บาตร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
  • ย่าม หมายถึง ความพรั่งพร้อมด้วยจตุปัจจัย

ปางนี้มีที่มาจากตำนานของพระสีวลีในพระไตรปิฎก ที่เคยออกเดินทางธุดงค์ไปในที่ต่างๆ และได้รับลาภสักการะมากมายจากทั้งเหล่ามนุษย์และเทวดา ด้วยความที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งมีบุญในด้านลาภสักการะมากนั่นเอง ทำให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก  เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ เพราะท่านมีบุญบารมีสูง การกราบไหว้บูชาพระสิวลีแล้วเชื่อว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

บทสวดบูชาพระสีวลี
(ตั้งนะโม 3 จบ)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา.
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม.

(สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ)

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี
(โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

(ตั้งนโม ๓ จบ)

สีวะลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

เคล็ดลับการบูชา “พระสีวลี” ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำได้ด้วยตัวเองก็คือการหมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบาก เชื่อกันว่าจากอดีตชาติที่ผ่านมานั้น พระสีวลีท่านทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม แม้ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นจะไม่ได้เป็นของมีค่า มีราคาสูง หากแต่ทำไปด้วยความเต็มใจ ตามกำลังที่ตนเองมี ก็จักมีความสุขในตัวเองอยู่แล้ว

ท้าวเวสสุวรรณ

นอกจากนี้ หน้าโบส์ด่านล่าง มีรูปปั้นท้าวเวสสุววรณ ตั้งอยู่ให้ประชาชนทั่วไปได้บูชา ขอพรด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

คนไทยเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งอสูรที่คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์ ด้วยองค์ท่านเป็นเทพเทวาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงสามารถพบรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณได้ตามวัดทั่วไป

ท้าวเวสสุววณสามารถอำนวยพรให้แก่เหล่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายได้ทุกด้านจึงไม่แปลกใจที่ใครหลายคนจะกราบไหว้บูชา บางคนก็มีเหรียญหรือรูปหล่อองค์ท่านพกติดตัว บางคนก็เป็นผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ หรือบางคนก็นำรูปท่านอย่างปางพรหมาสูติเทพ เป็นต้น

คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนังอัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา ฯอิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมมหาราชิกายักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธังอะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ ฯ

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

สัญลักษณ์ของวัดสารภีอีกจุดหนึ่งก็คือ องค์อินทร์ทรงช้างเอราวัณขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าการลอดท้องช้างเอราวัณ จะทำให้ทำมาค้าขายร่ำรวยกิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

องค์อินทร์ทรงช้างเอราวัณ วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

ตามความเชื่อกันว่าการลอดท้องช้างเป็นการสะเดาะเคราะห์ คนไทยมักจะนิยมการลอดท้องช้างเป็นจำนวนไม่น้อย จากความเชื่อนี้หากได้ลอดท้องช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ ก็จะยิ่งส่งเสริมดวงชะตา บารมี เพิ่มขึ้นไปอีก 100 เท่า 1000 เท่า

การลอดท้องช้างเอราวัณ ให้ลอด 3 รอบตามลูกศรที่บอกไว้ พร้อม สวดมนต์ไปด้วย ว่า
“สุคะโต ระกะลา” มีทุกข์โศก โรคภัยอะไร บนบานต่อพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เชื่อว่าหายได้

อีกความเชื่อหนึ่งของการมาไหว้พระทำบุญที่วัดสารภี คือการได้ผูกผ้าสามสีที่ช้างเอราวัณ เช่นการผูกผ้าสามสีที่งวง ทำให้ซื้อง่ายขายคล่อง มียศฐาบรรดาศักดิ์ ผูกผ้าที่ขา ทำให้ธุรกิจการค้ามั่นคง ผูกผ้าที่หางทำให้หายโรคหายภัย เป็นต้น

ตำนานช้างเอราวัณ

ชาวบ้านเล่าขานกันมาว่า หลวงพ่อเจ้าอาวาส รูปก่อนท่านเป็นหมอยาโบราณ รูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนี้ปั้นจากปูนขาว ได้นำตำรายาโบราณ และวัตถุมงคลบรรจุไว้ภายในตัวช้างด้วย ความศักดิ์สิทธิ์นี้เองที่ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ลอดท้องช้างเอราวัณ บางคนที่ป่วยไข้ หากได้มาตั้งจิตอธิษฐานลอดท้องช้างแล้ว ก็จะหายจากโรค

วัตถุมงคล

ที่วัดมีวัตถุมงคลให้ ผู้มีศรัทรา เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลมากมาย นอกจากนี้เมื่อปี 2561 ได้มีการบูรณะเจดีย์เก่าแก่ ข้างพระอุโบสถหลวงพ่อใหญ๋ ได้มีการขุดพบไหดินโบราร 2 ใบ ภายในบรรจุพระเครื่องเก่าแก่ไว้มากมาย ซึ่งทางวัดก็ได้นำออกมาให้ประชาชนได้เช่าบูชาด้วยเช่นกัน เพื่อนำรายได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้สวยงาม ร่มเย็ม เป็นสมบัติของพระศาสนาต่อไป

กรุวัดสารภีแตก วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand
กรุวัดสารภี วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

กรุวัดสารภีแตก

3 พ.ค. 2561 เกิดเหตุการณ์กรุพระแตก ภายในเจดีย์เก่าบริเวณหน้าพระอุโบสถของวัด ซึ่ง พบพระ เครื่องจำนวนมากนับพันองค์ ซ่อนอยู่ใต้ฐานเจดีย์เก่า

พระครูศรีสุธรรมนาถ เจ้าอาวาส กล่าวว่า เมื่อวาน หลังทางวัดได้ทำพิธีบวงสรวงเจดีย์เก่าภายในวัด เพื่อจะทำการบูรณะวัด ในการเคลื่อนย้ายเจดีย์องค์เก่าไปไว้ด้านข้างของพระอุโบสถ เนื่องจากปัจจุบันเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ จึงจะทำการปรึกษาญาติโยม ชาวบ้านได้มีความเห็นพ้องต้องกัน เพื่อทำการปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความสวยงาม จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายเจดีย์

จากนั้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ได้นำ ช่างมาดำเนินการ และได้นำอุปกรณ์มาทำการชักรอก เพื่อเคลื่อนย้ายเจดีย์ ไปไว้ในที่เหมาะสม จากนั้น ช่างก็ได้มาตามอาตมาและบอกว่า พบวัตถุมงคล เป็นพระเครื่องอยู่ จำนวนหนึ่ง ใต้ฐานเจดีย์ จากนั้นชาวบ้านและญาติโยมที่ทราบข่าวจึงต่างกันพามาดู และได้ช่วยกันขุด พบว่า บริเวณใต้ฐานเจดีย์ซึ่ง ลึกกว่า 1 เมตรพบว่ามีพระเครื่องจำนวนมาก และวัตถุโบราณ

ซึ่งประกอบด้วย พระผงสุพรรณ พระขุนแแผน พระชินเงิน พระสมเด็จนางพญา พระประธานกำแพงศอกปางลีลา รวมๆ นับพันองค์ เบื้องต้นชาวบ้านและพระลูกวัดได้ช่วยกันขุดจากดิน ซึ่งใช้เวลาในการขุดกว่า 3 -4 ชม. ยังไม่หมด คาดว่าอาจต้องใช้เวลาตลอดทั้งวัน
จากการสันนิษฐานคาดว่า เจดีย์นี้เป็นเจดีย์เก่าแก่

ซึ่งเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่อายุ ประมาณ 85 ปี ในหมู่บ้านได้เคยเล่าให้ฟังว่า ในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตอนนั้นหากมีเครื่องบินบินผ่าน ชาวบ้านในละแวกนั้นก็จะวิ่งเข้ามาหลบในพระอุโบสถหลังนี้ ซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุตของวัดสารภี มีความเก่าแก่ อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และก็มีเจดีย์องค์นี้อยู่ด้วย จึงสันนิษฐานว่า เจดีย์องค์นี้คาดมีอายุใกล้เคียงกับพระอุโบสถมหาอุตของวัดสารภี

สำหรับพระเครื่องที่ขุดค้นพบ และวัตถุโบราณ จะนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก และ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด อีกส่วนหนึ่ง จะนำไปให้ญาติโยมได้เช่าบูชา เพื่อนำเงินมาบูรณะวัด และสร้างเมรุในลำดับต่อไป
เครดิตแหล่งที่มา : ข่าวสด

เจดีย์เก่าแก่ ที่ค้นพบกระเครื่อง วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี gettythailand

เที่ยว วัดสารภี จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
  • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
  • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศล ตามกำลังศรัทธา
  • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมาคนเดียวก็ได้เช่นกัน

แผนที่และการเดินทาง

“นอกจากนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้ ยังเป็นวัดแรกในเส้นทางบุญ ไหว้พระ 9 วัด ยอดฮิตของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย สามารถไหว้พระ 9 วัดในระยะทางเพียงประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้น”

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ยอดนิยมของ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริการนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด แบบหมู่คณะไม่เกิน 10 คน ราคาเริ่มต้นท่านละ 400 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)
วันเดียวเที่ยวสุพรรณ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-9204-2940

ข้อมูลพื้นฐาน สุพรรณบุรี

ความเป็นมาที่ชื่อว่า สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองโบราณ มีการสันนิฐานว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ “พันธุมบุรี”

ต่อมาพระเจ้ากาแต ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า”เมืองสองพันบุรี”

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา “อู่ทอง” จวบจนสมัย “ขุนหลวงพะงั่ว” เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้น เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

หน้าองค์ดอนเจดีย์ 6 โมงเช้า สุพรรณบุรี เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand
บรรยากาสหน้าองค์อนุสรย์ดอนเจดีย์ ยามเช้า ประมาณ 06.00 น.

ที่เที่ยวอื่นๆในสุพรรณ

วัดสว่างอารมณ์ เที่ยว สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด

กราบหลวงพ่อหลี ไหว้หลวงพ่อชอบ ขอพรย่าคะเคียน อิ่มบุญอิ่มใจโรงทาน วัดสว่างอารมณ์ ไหว้พระ 9 วัด ถนนสมภารคง สุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระ สุขใจ

วัดชีสุขเกษม ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม กราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ อายุราว 1000 ปี ไหว้แม่ชีสุขเกษม ผู้ก่อตั้งสร้างวัด ตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนปลาย ขอพรสิ่งใดได้สมหวังสุขเกษมยินดี

เที่ยววัดพิหารแดง สุพรรณบุรี

วัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี ไหว้พระไสยาสน์ปางปรินิพพานหินศิลาเก่าแก่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาท่าน้ำหน้าวัด วัดที่ 6 เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9 วัดเมืองสุพรรณ

วัดพระนอน สุพรรณบุรี พระนอนหงาย

วัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี ไหว้พระไสยาสน์ปางปรินิพพานหินศิลาเก่าแก่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาท่าน้ำหน้าวัด วัดที่ 6 เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9 วัดเมืองสุพรรณ

วัดหน่อพุทธางกูร สุพรรณบุรี

กราบพระสิงห์สามสารชนะมาร ทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตาพระพุทธรูปประจำวันเกิดทรงเครื่อง เที่ยวชมโบสถ์เก่าและงานจิตรกรรมโบราณ สมัย รัชกาลที่ 3

วัดพระลอย ไหว้พระทำบุญ อุทยานมัจฉา

วัดพระลอย กราบหลวงพ่อพระลอยพระนาคปรกศักดิ์สิทธิ เมืองสุพรรณบุรี กราบหลสงพ่อแต้มเกจิดังยันต์เกราะเพชร ทำบุญต่อชะตา เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่า ชมตลาดชุมชน เดินสายไหว้พระ 9 วัด

วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี

วัดสารภี วัดที 3 ถนนสายบุญเมืองสุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระเก้าวัด กราบพระพุทธมงคลมุนี ท้าวเวสสุวววณ ขอพรองค์อินทร์ ลอดท้องช้างเอราวัณ สะเดะเคราะห์ โรคภันไข้เจ็บ ต่อชะตาต่ออายุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พระผงสุพรรณ เบจภาคีพระเครื่องไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณนามระบือลือเลื่อง ชมพระปรางค์เมืองเก่า แหล่งบุญเส้นทางไหว้พระ 9 วัด วันเดียวเที่ยวสุพรรณ