วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พระผงสุพรรณ เบจภาคีพระเครื่องไทย

พระปรางค์วักหมหาธาตุ gettythailand

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นอีก 1 วัดที่เก่าของเมืองสุพรรณและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการพระเครื่อง เพราะเป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณ 1 ในเบญจภาคีพระเครื่อง

ประวัติ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี หรือที่ชาวสุพรรณเรียกกันสั้นติดปากว่า วัดมหาธาตุ เดิมเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณบุรีโบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุทธยา ครั้งที่ 2 และต่อมาได้รับการบูรณะปฎิสังขรใหม่อีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ภายหลังได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร

ประวัติการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปรากฎในจารึกบนแผ่นลานทองที่พบจากกรุพระปรางค์และบนยอดนภศูล เมื่อ พ.ศ.2456 ข้อความในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูป องค์พระปรางค์ ของพระมหากษัตริย์และการปฏิสังขรณ์โดยพระราชโอรสในสมัยต่อมา

ซึ่งนักวิชาการมีความเห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างอาจหมายถึงสมเด็จพระนครินทราธิราช หรืออาจหมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) จึงนำไปสู่ข้อสันนิฐานว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี สถาปณาขึ้นช่วงต้นกรุงศรีอยุทธยา (พุทธศตวรรษที่ 20) ในระหว่างรัชกาลใดรัชกาลหนึ่ง

องค์พระปรางค์

ปรางค์ มีขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด ก่อด้วยอิฐสอดินผสมยางไม้ และฉาบปูนทับอีกชั้นหนึ่ง ที่ฐานมีการย่อมุมอย่างที่นิยมในสมัยอยุธยา ส่วนกลางของปรางค์มีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ แต่ละซุ้มเหลือร่องรอยว่าเคยประดิษฐานพระพุทธรูปยืน แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นปางห้ามสมุทรหรือปางประทานอภัย

ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นคูหา มีบันไดขึ้นไปในคูหาได้ ภายในประดิษฐานพระปรางค์จำลอง ส่วนยอดของปรางค์ยังเหลือลายปูนปั้น เช่น รูปยักษ์ถือกระบอง ตัวมกร ยอดปรางค์ประดับด้วยนภศูล

พระพุทธรูปจำนวจในองค์พระปรางค์

พระนอนคู่

โบสถ์เก่า

โบสถ์เก่า อยู่ด้านหลังปรางค์ ทิศตะวันตก) เป็นโบสถ์ไม้ แต่เดิมบางส่วนเช่นหลังคาและฝาผนังชำรุดผุพัง ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมบูรณะเรียบร้อยแล้ว ภายในประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ เสมารอบโบสถ์เป็นปูนปั้นทรงป้อมๆเลียนแบบเสมาหินทรายรุ่นเก่า

พระประธานโบสถ์เก่า เที่ยว สุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไหว้พระ 9 วัด

วิหารยาว

อยู่ด้านทิศตะวันออกของปรางค์ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อปิยทัสสะสีและพระพุทธรูปหินทรายสมัยอู่ทองถึง 279 องค์ ปัจจุบันไม่เปิดให้เข้าชม เพราะมีโบราณวัตถุเป็นจะนวนมากถูกโจรกรรมไป

พ่อปิยทัสสะสี ในวิหารยาว วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี

วิหารพระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณแตกกรุ เมื่อปี พ.ศ. 2456 ปีเดียวกับที่มีการค้นพบ เจดีย์ยุทธหัตถี โดยคนจีนเข้าไปทำสวนผักในบริเวณวัดซึ่งถูกทิ้งให้รกร้าง แล้วพบพระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จึงแอบขุดได้พบแก้วแหวนเงินทอง จึงขโมยออกมา แล้วหนีไปเมืองจีน

จากนั้นประมาณ 10 วัน ต่อมาได้มีชาวบ้านที่ทราบข่าว ลงไปในกรุอีก เจ้าเมืองสุพรรณในขณะนั้นจึงให้มีการเปิดกรุอย่างเป็นทางการ ได้พบแผ่นลานเงิน แผ่นลานทอง ซึ่งได้บันทึกประวัติการสร้างพระและการสร้างวัดเป็นไว้หลักฐาน

ด้านหน้าวิหารพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี gettythailand

นับวันพระผงสุพรรณยิ่งหายากเพราะพระผงสุพรรณมีจำนวนจำกัด และยังมีราคาสูง พระผงสุพรรณนั้นเป็นหนึ่งใน “เบญจภาคี” 5 พระเครื่องยอดนิยม อันได้แก่

  • พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม
  • พระสมเด็จนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
  • พระทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร
  • พระรอด จังหวัดลำพูน
  • พระผงสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระผงสุพรรณเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผา จำลองมาจากลักษณะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะปางมารวิชัย บนฐานเชียงชั้นเดียว พระเกศคล้ายฝาละมี มีกระจังหน้า พระพักตร์เคร่งขรึม พระนาสิกหนาใหญ่ พระอุระหนา ส่วนพระการทอดเรียว แบ่งตามพิมพ์ได้จำนวน 3 พิมพ์ตามลักษณะที่พบ ได้แก่ พิมพ์หน้าแก่ พิมพ์หน้ากลาง และพิมพ์หน้าหนุ่ม

ตำนาน พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส กราบไหว้พระผงสุพรรณ จึงได้ทำการสร้างวิหารขึ้น ในปี 2545 ภายในประดิษฐ์พระผงสุพรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ศาลาพระนอนคู่

ศาลาพระนอนคู่ ต้องอยู่ด้านตะวันออกขาองค์พระปร้าง อยู่ด้านหน้าทางซ้ายของวิหารยาว มีศาลา 2 หลังแต่ละหลังประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่ พระนอนพี่น้อง

เที่ยว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ทางวัดพระศรีรัตรมหาธาตุ ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้พระผงสุพรรณ ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
  • มีมัคคุเทศน์น้อย ค่อยพานำไปกราบไหว้ พระพุทธรูปยังจุดต่างๆของวัด
  • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
  • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศล ตามกำลังศรัทธา
  • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ หรือจะมาคนเดียวก็ได้เช่นกัน

แผนที่และการเดินทาง

“นอกจากนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้ ยังเป็นวัดแรกในเส้นทางบุญ ไหว้พระ 9 วัด ยอดฮิตของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย สามารถไหว้พระ 9 วัดในระยะทางเพียงประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้น”

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ยอดนิยมของ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริการนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด แบบหมู่คณะไม่เกิน 10 คน ราคาเริ่มต้นท่านละ 400 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)
วันเดียวเที่ยวสุพรรณ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-9204-2940

ข้อมูลพื้นฐาน สุพรรณบุรี

ความเป็นมาที่ชื่อว่า สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองโบราณ มีการสันนิฐานว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ “พันธุมบุรี”

ต่อมาพระเจ้ากาแต ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า”เมืองสองพันบุรี”

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา “อู่ทอง” จวบจนสมัย “ขุนหลวงพะงั่ว” เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้น เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

หน้าองค์ดอนเจดีย์ 6 โมงเช้า สุพรรณบุรี เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand
บรรยากาสหน้าองค์อนุสรย์ดอนเจดีย์ ยามเช้า ประมาณ 06.00 น.

 

กลับหน้าแรก  facebook  กลับสู่ด้านบน

ที่เที่ยวอื่นๆในสุพรรณ

วัดสว่างอารมณ์ เที่ยว สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด

กราบหลวงพ่อหลี ไหว้หลวงพ่อชอบ ขอพรย่าคะเคียน อิ่มบุญอิ่มใจโรงทาน วัดสว่างอารมณ์ ไหว้พระ 9 วัด ถนนสมภารคง สุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระ สุขใจ

วัดชีสุขเกษม ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม กราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ อายุราว 1000 ปี ไหว้แม่ชีสุขเกษม ผู้ก่อตั้งสร้างวัด ตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนปลาย ขอพรสิ่งใดได้สมหวังสุขเกษมยินดี

เที่ยววัดพิหารแดง สุพรรณบุรี

วัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี ไหว้พระไสยาสน์ปางปรินิพพานหินศิลาเก่าแก่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาท่าน้ำหน้าวัด วัดที่ 6 เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9 วัดเมืองสุพรรณ

วัดพระนอน สุพรรณบุรี พระนอนหงาย

วัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี ไหว้พระไสยาสน์ปางปรินิพพานหินศิลาเก่าแก่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาท่าน้ำหน้าวัด วัดที่ 6 เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9 วัดเมืองสุพรรณ

วัดหน่อพุทธางกูร สุพรรณบุรี

กราบพระสิงห์สามสารชนะมาร ทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตาพระพุทธรูปประจำวันเกิดทรงเครื่อง เที่ยวชมโบสถ์เก่าและงานจิตรกรรมโบราณ สมัย รัชกาลที่ 3

วัดพระลอย ไหว้พระทำบุญ อุทยานมัจฉา

วัดพระลอย กราบหลวงพ่อพระลอยพระนาคปรกศักดิ์สิทธิ เมืองสุพรรณบุรี กราบหลสงพ่อแต้มเกจิดังยันต์เกราะเพชร ทำบุญต่อชะตา เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่า ชมตลาดชุมชน เดินสายไหว้พระ 9 วัด

วัดสารภี เที่ยวสุพรรณบุรี

วัดสารภี วัดที 3 ถนนสายบุญเมืองสุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระเก้าวัด กราบพระพุทธมงคลมุนี ท้าวเวสสุวววณ ขอพรองค์อินทร์ ลอดท้องช้างเอราวัณ สะเดะเคราะห์ โรคภันไข้เจ็บ ต่อชะตาต่ออายุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พระผงสุพรรณ เบจภาคีพระเครื่องไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณนามระบือลือเลื่อง ชมพระปรางค์เมืองเก่า แหล่งบุญเส้นทางไหว้พระ 9 วัด วันเดียวเที่ยวสุพรรณ