ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565 โค้งสุดท้าย

ลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ 2565 ลงทะเบียนขายหวย ขายหวย กองสลาก หวย ลอตเตอรี่

ลงทะเบียนขายลอตเตอรี่ 2565

กองสลากเปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ หวังแก้ปัญหาขายสลากเกินราคา โดยเปิดให้ลงทะเบียนขายลอตเตอรี ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 นี้

ตามที่กองสลากมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา หนึ่งในมาตราการเร่งด่วนคือการตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายเดิมที่มีสิทธิ์แต่ทำผิดเงื่อนไขการขายสลาก เพื่อตัดวงจรการขายเหมายกเล่มให้นายทุน ร่วมถึงการเปิดรับผู้ค้ารายใหม่เพิ่ม และทดแทนรายเดิมที่ถูกตัดสิทธิ์ไป โดยกองสลากหวังจะกระจายจุดขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตัดวงจรการซื้อเหมาสลากยกเล่มของนายทุนคนกลาง อันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสลากแพง

วิธีการลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.glo.or.th โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง ผู้สมัครรายใหม่ , ผู้ค้ารายเดิมที่ยังได้สิทธิอยู่ รวมถึงผู้ค้ารายเดิมที่เคยถูกตัดสิทธิไปก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้เช่นกัน โดยจะสิ้นสุดการเปิดให้ลงทะเบียนได้ ถึงวันที่ 31 มกราคา 2565 นี้เท่านั้น

วันนี้ GETTYTHAILAND จะขอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่กันครับ

เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อลงทะเบียนให้พร้อม

เริ่มจากเตรียม หลักฐานสำหรับการลงทะเบียนให้พร้อม ตามที่กองสลากได้ให้คำแนะนำไว้ก่อนการลงทะเบียน ดังนี้ครับ

1. การลงทะเบียน ทั้งช่องทาง รายใหม่ ปี 2565 และรายเดิมปี 2558 ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน

2. ที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการเตรียม รูปทั้ง 2 รูป ที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อม สมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน

3. รูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน มีนามสกุลเป็น jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB

3.1 รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา

3.2 รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

4. ผู้ที่เคยเป็นตัวแทน ฯและถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนฯหรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของ การเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น

แนะนำเพิ่มเติม คือให้เตรียมข้อมูล ของผู้รับผลประโยชน์จากเราด้วย โดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน และในขั้นตอนการลงทะเบียนจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสยืนยัน โดย 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง

เริ่มลงทะเบียน

ให้เพื่อเข้าไปที่เว็บไซท์ของกองกลาก www.glo.or.th เมื่อเข้ามาแล้วให้สังเกตุ BANNER ประชาสัมพันธ์ของกองสลาก ตามตัวอย่างรูปที่ 1 ด้านล่าง จากนั้นกดคลิกที่ Banner ส่วนไหนก็ได้เพื่อเข้าไปสู่หน้าขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าต่างลงทะเบียน ตามตัวอย่าง รูปที่ 2 สำปรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ และ ผู้เคยถูกตัดสิทธิ ในทำรายการต่อโดย กดที่ ข้อ 1 ( กรอบสีฟ้า ) สำหรับผู้มีสิทธิรายเก่าให้เลือกทำรายการในเมนูข้อ 2 (กรอบสีเหลือง)

สำหรับตัวอย่างในวันนี้ เราจะทำการแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่เท่านั้น (ส่วนรายเก่าก็คิดว่าน่าจะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน)

เลือกลงทะเบียนรายการที่ 1

เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับ หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลตามตัวอย่างรูปที่ 3 ในขั้นตอนนี้เราต้อง ใส่ข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักของเรา ในช่องแรห เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน ในช่องที่ 2 และกรอกตัวเลข 5 หลัก ตามที่ปรากฏในภาพ ลงในช่องกรอกข้อมูล ช่องสุดท้าย จากนั้นกด ถัดไป

จากนั้นหน้าต่างต่อมา เราต้องกรอกชุดตัวเลข OTP ที่ถูกส่งเข้ามายังหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ ตามภาพที่ 4

แล้วก็มาถึงหน้าต่างข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เรากดติ้กเครื่องหมายถูกในช่องสีเหลี่ยมด้านล่าง แล้วคลิกถัดไปเพื่อเข้าสูขั้นตอนการ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผู้ลงทะเบียนต่อไป

ลงทะเบียนขายลอตเตอรี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน หลักๆก็จะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

3. สถานที่รับสลาก

4. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

5. สถานที่ขาย / เร่ขาย

6. รูปภาพตนเองหน้าตรง 1 ภาพ / ภาพตนเองพร้อมแผงขายสลากหรือสถานที่ขายสลาก 1 ภาพ

7. ช่วงเวลาที่ขายสลาก

8. ชื่อ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ต่อจากเรา

เมื่อกรอกข้อมูลทั้ง 8 รายการครบแล้วก็ ติ้กเครื่องหมายถูกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้น กดบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่