ตรวจหวยตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565

ตรวจหวยงวดล่าสุด ตรวจลอตเตอรี่ 65 ตรวจหวย ปี 65

ตรวจหวยงวดล่าสุด ตรวจลอตเตอรี่ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากรางวัลปี 2565

ผลการออกรางวัล ปี 2565

งวดประจำวันที่ ผลออกรางวัล
17 ม.ค.65 880159
1 ก.พ. 65 994308
17 ก.พ. 65 098597
1 มี.ค. 65 061905
16 มี.ค. 65 737867
1 เม.ย. 65 970618
16 เม.ย. 65 395919
2 พ.ค. 65 658642
16 พ.ค. 65 155012
1 มิ.ย. 65 319196
16 มิ.ย. 65 361807
1 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
1 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65
1 พฤ.ย. 65
16 พฤ.ย. 65
1 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
งวดประจำวันที่ ผลออกรางวัล
17 ม.ค.65 786    731
1 ก.พ. 65 942   061
17 ก.พ. 65 644   085
1 มี.ค. 65 236   834
16 มี.ค. 65 985   349
1 เม.ย. 65 391   738
16 เม.ย. 65 859   289
2 พ.ค. 65 518   778
16 พ.ค. 65 736   274
1 มิ.ย. 65 817   679
16 มิ.ย. 65 285   549
1 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
1 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65
1 พฤ.ย. 65
16 พฤ.ย. 65
1 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
งวดประจำวันที่ ผลออกรางวัล
17 ม.ค.65 119    529
1 ก.พ. 65 509   485
16 ก.พ. 65 816   592
1 มี.ค. 65 234   691
16 มี.ค. 65 788   989
1 เม.ย. 65 578   870
16 เม.ย. 65 413   508
2 พ.ค. 65 041   325
16 พ.ค. 65 236   540
1 มิ.ย. 65 213   652
16 มิ.ย. 65 228   106
1 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
1 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65
1 พฤ.ย. 65
16 พฤ.ย. 65
1 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
งวดประจำวันที่ ผลออกรางวัล
17 ม.ค.65 92
1 ก.พ. 65 30
17 ก.พ. 65 57
1 มี.ค. 65 07
16 มี.ค. 65 03
1 เม.ย. 65 10
16 เม.ย. 65 58
2 พ.ค. 65 09
16 พ.ค. 65 06
1 มิ.ย. 65 02
16 มิ.ย. 65 92
1 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
1 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65
1 พฤ.ย. 65
16 พฤ.ย. 65
1 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

361807

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

285

549

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

228

106

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

92

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

319196

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

817

679

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

213

652

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

02

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

155012

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

736

247

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

236

540

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

06

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

658642

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

518

778

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

041

325

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

09

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

395919

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

859

289

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

413

508

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

58

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

970618

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

391

738

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

578

870

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

10

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

737867

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

985

349

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

788

989

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

03

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

061905

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

236

834

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

234

691

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

07

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

098597

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

644

816

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

085

592

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

57

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

994308

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

942

061

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

509

485

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

30

2,000 บาท

ตรวจลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1

6,000,000 บาท

880159

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

786

731

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

119

529

4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

92

2,000 บาท

ตรวจหวย ตรวจลอตเตอรี่ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ gettythailand แล้า เพื่อความมั่นใจท่านสามารถตรวจเช็คกับทางกองสลาก และตรวจหวยรางวัลอื่นได้ตาม link ตวรจหวยรางวัลอื่นๆ ด้านล่างตรวจหวยรางวัลอื่นๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กลับหน้าแรก

 facebook

กลับสู่ด้านบน

#ตรวจหวยงวดล่าสุด